استان سمنان   

صفحه قبل

مشخصات مديريت صندوق بازنشستگي کشوری در استان سمنان

سمنان – بلوارقائم – نرسيده به ميدان كوثر – روبروي خیابان دانشگاه – شماره 23

آدرس

02333322206, 02333326026

تلفن

صادق نيکدل

مدير

semnan@cspf.ir

E-Mail

اطلاعات مربوط به مديريت صندوق بازنشستگی کشوری در استان سمنان