نشريه ثمر

 

ثمر شماره 298 - فروردين ماه 1394

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهسخن نخست

اهدای جوایز ویژه به بازنشستگان منتخب

دکتر ربیعی در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان صندوق بازنشستگی کشوری

دریافت فیش حقوقی و احکام بازنشستگان از دفاتر پستی

عباس رشیدی مدیرکل امور فرهنگی اجتماعی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد - علی رجبلو رییس صندوق بازنشستگی کشوری در استان قزوین شد - داریوش کشت کار رییس صندوق بازنشستگی کشوری در استان بوشهر شد - محمود زارع شاهی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در استان یزد شد

در ۸۵ سالگی آموختم… - در سآموزی یک نویسنده جهانی از روزگار

گفتگو - بازنشستگان و ضرورت هم انديشي های پايدار

کارديده به جاي بازنشسته
بازنشستگان سرمايه هاي ملي
گروه هتل هاي ايرانگردي و جهانگردي
خلاصه گزارش دوره هاي آموزشي سال 1393
سفرکارت ملي
نشاني و شماره هاي تماس گروه هتل هاي ايرانگردي و جهانگردي
شرکت سفرکارت ملي - ليست تورهاي بهاره و اپلیکیشن سفرکارت
سلامت - کبد را دريابيم
جنبه هاي روانشناختي و اجتماعي بازنشستگان
نتايج یک پژوهش : بازنشستگي خوب است اما کمي هم کار لازم است
با شاعر آينه و قرآن - محمد جواد محبت
آلمان - قوانين بازنشستگي
من مات و شيشه مات
بزرگسالان و بازنشستگان موفق
خدمات و برنامه هاي قبل از بازنشستگي و مسايل و مشکلات بازنشستگان