اخبار 1397/10/26 آخرین به روز رسانی
RSS
43707300
Skip Navigation Links   

تسهيلات پرداخت شده در سال 1380 به شركتهای تابعه و وابسته صندوق بازنشستگي بالغ بر 37.517 ميليون ريال و به ساير شركتها 71.976 ميليون ريال بوده است كه مجموعاً بالغ بر 7.514 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.

تسهيلات پرداخت شده در سال 1381 به شركتهای تابعه و وابسته صندوق بازنشستگي بالغ بر 25.984 ميليون ريال و به ساير شركتها 50.415 ميليون ريال بوده است كه مجموعاً بالغ بر 11.483 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.

تسهيلات پرداخت شده در سال 1382 به شركتهاي فرعي و وابسته صندوق بازنشستگي 13.171 ميليون ريال بوده است كه بالغ بر 67.037 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.

تسهيلات پرداخت شده در سال 1383 به شركتهاي فرعي و وابسته صندوق بازنشستگي 35.640 ميليون ريال بوده است كه بالغ بر 162.640 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.

تسهيلات پرداخت شده در سال 1384 به شركتهاي فرعي و وابسته صندوق بازنشستگي 32.741 ميليون ريال بوده است كه بالغ بر 167.395 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.

تسهيلات پرداخت شده در سال 1385 به شركتهاي فرعي و وابسته صندوق بازنشستگي 97.642 ميليون ريال بوده است كه بالغ بر 174.942 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.

تسهيلات پرداخت شده در سال 1387 به شركتهاي فرعي و وابسته صندوق بازنشستگي 101.295 ميليون ريال بوده است كه بالغ بر 317.178 ميليون ريال سود اين تسهيلات مي باشد.


ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.