1395/10/20 - انتشار شماره 69 نشریه مروری بر تأمین اجتماعی بین المللی
جديدترين نشريه اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA)، با عنوان «مروري بر تأمين اجتماعي بين المللي» ويژه نوامبر سال 2016 ميلادي منتشر شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري و به نقل از اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ISSA)، شماره جديد نشريه مروري بر تأمين اجتماعي بين المللي ايسا ويژه نوامبر سال 2016، با مهمترين مقالات بيمه اي در حوزه موضوعات مختلف از جمله مطالعات نظام هاي بيمه هاي اجتماعي درکشورهاي مختلف، تجزيه و تحليل دورنماي اجرايي بيمه ها و انعکاس نظريات و پيشنهادات در مورد قوانين نوين بيمه اي منتشر شد.
در تازه ترين شماره از اين نشريه، هانس هورست کنکلوسکي دبيرکل اتحاديه ايسا، در يادداشتي با بيان اينکه پس از تجزيه و تحليل منطقه اي با چالش هاي مهمي مواجه مي شويم، يادآور مي شود: به عنوان مثال در مناطق آفريقا، اروپا و آمريکا، توسعه بازار کار رابه عنوان چالشي بزرگ درنظر مي گيرند.کنکلوسکي در اين يادداشت، ازجمله چالش هاي اساسي پيش روي نظام هاي بيمه هاي اجتماعي را تغييرات جمعيتي به ويژه در منطقه اروپا، آمريکا، آسيا و اقيانوسيه، گسترش دامنه پوشش، بهبود کيفيت و دسترسي به خدمات و همچنين مديريت پيشرفت هاي تکنولوژيکي و نوآوري عنوان مي کند.
وي مي افزايد: در منطقه آمريکا، توسعه منابع انساني در ادارات بيمه هاي اجتماعي حائز اهميت است، درحالي که در منطقه اروپا، بر اجرايي کردن اصلاحات بيمه هاي اجتماعي تأکيد مي شود.
دبيرکل اتحاديه ايسا، با اشاره به موضوع برگزيده شده سال 2016 ميلادي از سوي انجمن جهاني تأمين اجتماعي باعنوان «تغييرات در زندگي، امکان شکل دهي جوامع را فراهم مي کند»، تاکيد مي کند: اين گونه اهداف به ما يادآوري مي کنند که نظام هاي بيمه هاي اجتماعي، به ويژه هنگامي که به طور صحيح اداره شوند، براي ايجاد تغييرات مثبت در جهان ابزار قدرتمندي به شمار مي آيند.
نشريه «مروري بر تأمين اجتماعي بين المللي»، همچنين گزارش ها و مقالات متنوعي را براي مخاطبان خود تدارک ديده است که ازجمله آن ها، مي توان به تعالي ادارات تأمين اجتماعي، هماهنگي برنامه هاي اجتماعي، تجزيه و تحليل و اجراي رهنمودهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات اتحاديه، شکل دهي نمايندگي هاي تأمين اجتماعي براي بهبود سرمايه انساني و فناوري، ضرورت ديجيتالي بودن ادارات تأمين اجتماعي، مفهوم خدمات يکپارچه در دولت هاي مختلف، توافقات دوجانبه بيمه هاي اجتماعي و بازنشستگي قابل انتقال، سرمايه گذاري در نيروي کار بهداشت جهاني که در دستيابي به تأمين اجتماعي براي همگان ضروري است و دستورالعمل هاي کيفيت خدمات اتحاديه، اشاره کرد.
علاقه مندان براي دريافت نسخه ديجيتالي اين نشريه مي توانند به لينک زير مراجعه کنند:
http://www.cspf.ir/MagazineISSAi.aspx


تهيه و ترجمه: فريبا بهزاد