1397/05/14 - برگزاری ورزش صبحگاهی جمعی از بازنشستگان استان کردستان
ورزش صبحگاهی بازنشستگان کشوری استان کردستان با حضور مدیر صندوق بازنشستگی کشوری این استان صبح امروز (یکشنبه) در پارک آی تی شهر سنندج برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مدیریت استان کردستان، در این همایش جمعی از بازنشستگان و خانواده‌های آنان و اعضای کمیته ورزشی بازنشستگان استان به همراه محمد احمدی مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کردستان به ورزش گروهی پرداختند.

این همایش ورزش صبحگاهی به همت مدیریت صندوق بازنشستگی کردستان و کمیته ورزشی بازنشستگان استان در روزهای فرد هر هفته با هدایت آقای عبداللهی مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان کردستان و عضو کمیته ورزشی بازنشستگان کردستان، در پارک آی تی سنندج از ساعت 7 تا ۸ و ۳۰ دقیقه صبح برگزار می شود.