اخبار 1397/09/27 آخرین به روز رسانی
RSS
40152046
Skip Navigation Links   

سرمايه گذاري در سهام شركتها به استناد صورتهاي مـالي حسابرسي شده سال مالی منتهي به 30/12/87 صندوق بازنشستگي كشوري به شرح زير مي باشد:

سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها جــمع

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال
 
سرمايه گذاري در شركتهاي فرعي 8.808.334 4.775.041 13.583.375
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته 1.369.404 12.880.890 14.250.294
سرمايه گذاري در ساير شركتها 4.502.189 6.930.003 11.432.192جمع 14.679.927 24.585.934 39.265.861

 

 

 

عمده سرمايه گذاريهاي انجام شده در سهام شركتها (شركتهاي با مالكيت بيش از 20%) در پايان سال مالي 1387 به شرح زير است:

الف) شركتهاي پذيرفته شده در بورس

رديف نام شرکت  درصد مالکيت
1 سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 92
2 سرمايه گذاری گروه صنعتي ملي 97
3 كشتيراني جمهوري اسلامي 26
4 سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر 27
5 پتروشيمي اصفهان 23
6 كاشي و سراميك سعدي 37
7 لوله و ماشين سازي ايران 22
8 ايران ياسا تايرورابر 29
9 كاغذ سازي قائم شهر 83

ب) سرمايه گذاری در سهام ساير شرکتها

رديف نام شرکت درصد مالکيت
1 سرمايه گذاری آتيه صبا 100
2 پتروشيمی جم 23
3 صنايع شير ايران 51
4 شركت ملي نفتكش 33
5 خدمات هواپيمايي آسمان 100
6 انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران 100
7 كاغذ مراغه 84
8 عمران و ساختمان تراز پي ريز 100
9 آپادانا سرام 51
10 گلف اجنسی ايران 60
11 داروسازي ذكرياي تبريز 38
12 شرکت سرمايه گذاری و توسعه صنایع لاستیک 49
13 صنايع چوب و كاغذ ايران 47
14 گروه هتلهاي هما 40
15 لاستیک پارس 31
16 صنايع چوب و كاغذ مازندران 24
17 پرسی گاز ايران 50
18 دارو سازي ثامن 26
19 داروسازی شهيد قاضی 23
20 سيمان ياسوج 48
21 سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي 50
22 تجهیرات ایمنی راهها 60
23 آزاد راه اميركبير 100
24 صنايع ملي گاز 50
25 طراحي مهندسي بهور 100
26 موسسه حسابرسي صندوق بازنشستگي 100

 

ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.