نشريه ثمر

 

ثمر شماره315 -ويژه نامه 25 ذی الحجه آذر ماه 1395

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهتدبير برای افزايش اميد بازنشستگان

بازنشستگان مطمئن باشند، پرداخت حقوق ها به تاخیر نخواهد افتاد

انتخاب بازنشسته نمونه، نماد قدردانی از همه بازنشستگان

خانه های امید صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1386 تا کنون

نمایشگاهی برای ارائه دستاوردهای علمی و هنری بازنشستگان

فرهیخته - پای صحبت های بازنشستگان نمونه

تکریم بازنشستگان کشوری در تالار وحدت

پياده روی و کوهنوردی بازنشستگان کشوری
چهارگوشه ایران
راه حلی مناسب برای مقابله با بحرانهای مالی نظام های بیمه ای