نشريه ثمر

 

ثمر شماره316 -دی ماه 1395

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريهبی تعارف، پاسخ به پرسش ها

پرونده: آیین شب یلدا در مناطق مختلف ایران - یلدایی با طعم صمیمیت - آرامش بزرگ نیاز امروز جامعه ایران

خبرهای برگزیده ماه

جامعه: نیاز به تعریف سبک تازه ای از زندگی سالمندی در ایران

جامعه: ضرورت تغییر نگاه به خانه سالمندان

جامعه: ضرورت نگاه اجتماعی و فرهنگی به مساله بازنشستگی

جامعه: بازنشستگی پایان راه نیست

چهره موفق: سلامتی و نشاط با تربیت بدنی پیوند می خورد
بین الملل: قوانین بازنشستگی استرالیا- پیری جمعیت تهدیدی برای رفاه اجتماعی کشورها- خزان عمر در سرزمین هفتاد و دو ملت
سلامت: ارتباط بین فعالیت های جسمانی و مهم ترین متغیرهای دوران بازنشستگی
سلامت: آب مروارید، بیماری بی صدا
سلامت: داروهای خارجی، سوغات سفرهای هموطنان
پیشنهاد: سینما حقیقت