نشريه ثمر

 

ثمر شماره320 -خرداد ماه 1396

فهرست مطالب

   
دانلود فايل pdf نشريه- یادداشت: مطالبات بازنشستگان نیازمند اولویت بندی است

گزارش: احراز هویت بازنشستگان خارج از کشور در هفت مرحله

اخبار: افزایش ۲۷،۸ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر افزایش

اخبار: مشهد میزبان سمینار آموزشی سفیران تغذیه

اخبار: تسهیل احراز هویت بازنشستگان و موظفین خارج از کشور

اخبار: امضای قرارداد خرید ۶۰ هواپیما بین آسمان و بوئینگ

اخبار: دو برابر شدن ظرفیت تولید شرکت پلی پروپیلن جم
اخبار: ۱۵۰ هزار بازنشسته کشوری به سفر می روند
اخبار: تاسیس شرکت ساخت کشتی های پهن پیکر
گزارش ویژه: نشاط و سلامتی بازنشستگان؛ راهبرد صندوق بازنشستگی کشوری
چه کنیم در دوران بازنشستگی افسرده نشویم؟
خودباوری را در بازنشستگان تقویت کنیم
خمودگی برای بازنشستگان آفت است
جامعه: صندوق بازنشستگی کشوری پشتِ نگاهی به سر
جامعه: همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران برگزار شد
جامعه: کلید برنامه ریزی هوشمند
جامعه: مالی برای دوران بازنشستگی
جامعه: پرداخت وام ضروری بازنشستگان 19 ساله شد
پرونده ویژه: روابط عمومی ها و ایجاد درک مشترک از وضعیت صندوق ها
پرونده ویژه: روابط عمومی و آینده نگری
پرونده ویژه: صندوق های بازنشستگی
پرونده ویژه: استراتژی های روابط عمومی در صندوق های بازنشستگی
پرونده ویژه: دیپلماسی گفتمانی روابط عمومی و همگرایی ارتباطی
پرونده ویژه: روابط عمومی الکترونیک، شتاب دهنده استارتاپ ها
پرونده ویژه: روابط عمومی صندوق ها در فضای مجازی چه کنند؟
پرونده ویژه: سالمندی در عصر اینترنت همه چیز
پرونده ویژه: سال 2017 ، سال همگرایی بازاریابی و روابط عمومی
پرونده ویژه: خدمات و فن آوری های نوین در حوزه سالمندان
پرونده ویژه: کارکرد اطلاع رسانی شبکه های اجتماعی مجازی
پرونده ویژه: فناوری های نوین و بهبود خدمات بیمه های اجتماعی در آفریقا
معرفی کتاب: به وقت بازنشستگی